Voorbehoud


Stichting Beeldrecht


Vakbond

Kamer v. Koophandel


Website-realisatie

Tekst

Foto's

Laatste update:

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galerie Het Baken - Paul Tieke in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, anders dan voor persoonlijk gebruik.

De website van Het Baken is met zorg samengesteld en wordt binnen redelijke termijnen onderhouden. Desondanks kan Galerie Het Baken - Paul Tieke geen garanties geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Er kan geen claim gedaan worden naar aanleiding van gegevens in deze website 1 maand na de laatste update.

Paul Tieke is aangesloten bij de Stichting Beeldrecht. Zij beschermt de auteursrechten van de kunstenaar.

Paul Tieke is aangesloten bij de Bond van Beeldend Kunstenaars

Het Baken - Kunstpresentatie en Atelier ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 06072188

JRA - Almelo - www.jrijnja.eu

Nederlands : Paul Tieke

Paul Tieke